Inicio Consello Escolar Municipal

Consello Escolar Municipal

O Consello Escolar Municipal é o órgano de consulta e participación dos sectores afectados na programación do ensino non universitario, e na planificación de centros escolares de ámbito municipal de Pontevedra.