Inicio Documentación

Documentación

Delimitación das áreas de influencia dos centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no Concello de Pontevedra, aprobado pola Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, con data 17/02/2017.