Pontenciencia

 

 

O Concello de Pontevedra xunto coa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro da Convocatoria de axudas para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación quere celebrar unha vez máis Pontenciencia 2020: VII FEIRA da Miniciencia.

Ata o de agora, realizábase unha feira expositiva de proxectos de investigación aberta ao público, cuxo obxectivo principal era poñer ó alcance dos cidadáns un conxunto de ferramentas e actividades que proxecten unha visión dinámica e atractiva da ciencia, a tecnoloxía e a innovación.

Na situación de pandemia actual non queremos perder o costume pero plantexamos reconvertir esta actividade na

Semana de Pontenciencia 2020:VII FEIRA da Miniciencia: Qué o coñecemento non pare!

9-16 novembro do 2020

A celebrarse na EU de Forestais, Campus de Pontevedra, en centros colaboradores de Pontenciencia e nos centros de educación secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional do Concello de Pontevedra.

Semana de actividades de divulgación técnico-científica: actividades individualizadas para cada grupo participante.

– Ciencia sonora. Obradoiro práctico no que aprendemos a crear sons musicais electrónicos descubrindo as propiedades químicas e eléctricas de materiais coñecidos. Laboratorio sonoro no que familiarizarnos con diversos conceptos científicos a través de experimentos que utilizan a música electrónica como elemento condutor.

O número áureo: a divina proporción. Comprender que as matemáticas estruturan procesos habituais nas nosas vidas, entender como a proporción contribúe á beleza da obra de arte, identificar a presenza da proporción áurea no medio próximo.

Cerámica prehistórica e exhibición do lume. Aprender a realizar un cacharro cerámico prehistórico individualmente a través da técnica dos churros á vez que aprender a realizar lume mediante unha exhibición

Coñecemento do ceo nocturno e creación dun planisferio terrestre. Orixe da vida na terra, a teoría da panspermia. Os alumnos/as crearán un planisferio celeste e aprenderán como utilízalo para analizar as principais constelacións que reinan os nosos ceos nas diferentes épocas do ano. A actividade remata cunha pequena proxección que dará pe a un debate entre os alumnos/as sobre a orixe da vida na terra

Náufrago: espectáculo teatral de divulgación científica. Espertar a curiosidade e a imaxinación do público cos experimentos, disparatadas ocorrencias e inventos, dos nosos científicos chiflados, á vez que aprende que é unha reacción química, a electricidade estática, a 3ª ley do movemento de Newton, a diferencia de presión ou os estados da materia

Mulleres científicas: espectáculo de divulgación científicas. Hipatia de Alexandría, Lady Lovelace, Barbara Mcclintock Dorothy Hodgkin, Ángela Ruiz Robles, Mª Josefa Wonenburger, Margarita Salasa … A obra achegará á biografía e descubrimentos das científicas coa metodoloxía habitual de Ciencia Divertida.

Reaccións químicas: obradoiro científico. Transmisión de coñecementos científicos a través de divertidos obradoiros de ciencia

– SOS á Terra: Salvemos o planeta. O noso único fogar! Unha Das Mellores Formas De Espertar A Curiosidade E Aprender é experimentando. Por iso Poñemos A Vosa Disposición Un Museo científico No Que Exporemos Os Síntomas Que Padece O Noso Planeta, Posteriormente Mostramos Os Distintos Tipos De Contaminación E A Obsolescencia planificada. Mostramos Con Mais Detalle Como Afecta Os Distintos Seres Vivos, Pois Estamos Inmersos Na 6ª Extinción. Por Último Mostramos As Medidas Que Conducirán Ó Seu Salvamente Mediante A Reciclaxe (As 3r) E As Enerxías renovables!

– Rumbo ás Illas. Coñecer e identificar o espazo protexido que é o Parque Nacional das Illas Atlánticas e súa biodiversidade, na que se fundamenta a condición para a súa protección e conservación

– Novas tecnoloxías aplicadas aos incendios forestais. Actividades con sentinel playgroun. Mediante esta actividade online e mediante diversos exemplos prácticos dos incendios de outubro de 2017 en Pontevedra, de 2020 en Ourense, da deforestación do Amazonas e de Krakatoa, levaranse a cabo diversas tarefas prácticas coa axuda dos satélites sentinel do programa Copernicus:

Que é a teledetección?

Que e cales son os satélites centinela?

Como atopar unha imaxe centinela dun determinado lugar e data?

Como interpretar a imaxe?

Como saber se un incendio forestal afectou a unha superficie forestal e canto?

– Liques como indicadores da biodiversidade dos bosques. O obxectivo desta proposta é comparar a diversidade liquénica en dúas formacións arbóreas frecuentes en Galicia: un bosque autóctono, por exemplo unha carballeira e un cultivo forestal, por exemplo un eucaliptal, para comparar a biodiversidade destas dúas comunidades, os alumnos terán que aplicar unha fórmula chamada índice de biodiversidade liquénica ou ibl que adaptamos e simplificamos para esta proposta.

Financiado por

Fundación Española para la Ciencia y Tecnología FECYT- Ministerio de Ciencia e Innovación

Organización

Concello de Pontevedra

Participa no photocall e comparte as túas imaxes co hastag #Pontenciencia