Inicio Proxectos

Proxectos

O Concello dispón de moitas posibilidades para que os nosos escolares aprendan e progresen como cidadás formados e críticos, por iso é de suma importancia poñer en valor todo aquelo que teña que ver ca cidade e a súa evolución. Somos conscientes que hai infinidade de áreas que serían de moito interese para os docentes e para o alumnado pero debemos escoller para ofrecer actividades de calidade e ben organizadas, por iso enfocamos cara a cidade e a contorna como axente educador.

A base sobre a que sustentes todas as accións e actividades han ter tres compoñentes claves transversais:

  1. A perspectiva de xénero: O Concello dispón dun Plan Municipal de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres que recolle as liñas mestras do traballo que todos e todas podemos desenvolver no ámbito da perspectiva de xénero. O Concello conta con profesionais formados que están a disposición de quen os demande. A perspectiva de xénero debe polo tanto contemplarse en todas as accións que se realicen.
  2. Idioma: O idioma oficial do Concello de Pontevedra é o galego e así se recolle na ordenanza de normalización lingüística aprobada en Pleno, polo tanto debe darse cumprimento á mesma.
  3. Participación e cohesión social: a participación non debe quedar nun acto formal, e moito menos cando falamos da participación dos nenos e das nenas. Debemos deseñar instrumentos que faciliten unha real participación, tendo en conta que participar non quere dicir que se deba facer indiscutiblemente o que se propoña, senón que se trata de aprender a participar coñecendo que hai límites que impiden levar a cabo determinadas accións e que leva implícito unha boa dose de co-responsabilidade para levar a bo fin o proposto. A participación tamén debe recoller aos/as docentes, ás familias e ao resto da comunidade educativa. Saber o papel que cada quen debe xogar, responsabilizarnos das propostas e facelas dun xeito meditado e maduro favorece a cohesión social de todos os veciños e veciñas do Concello, e o alumnado é unha peza clave para desenvolver un bó lugar para vivir.

Liñas de Traballo

Tendo en conta que os tres compoñentes transversais formarán parte de todas as accións, estas agruparanse en tres campos:

  1. Cidade, contorna e medio urbán.
  2. Cultura e patrimonio.
  3. Ciencia, saúde e medio ambiente.