Inicio Plan estratéxico Local de Infancia

Plan estratéxico Local de Infancia

Imaxe LAB - LABORATORIO DE INFANCIA

O proxecto Laboratorio de Infancia, financiado cos fondos europeos da Estratexia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), definiu o Plan Local para a Infancia vinculado a cinco eidos: espazo público, medio ambiente, sociedade, vida saudable e cultura coa fin de establecer liñas de acción que melloren a calidade de vida deste sector de poboación.